Funding Talks

Série Funding Talks je součástí naší vzdělávací platformy CzechCrunch Shine, která má za cíl podporovat začínající zakladatele a jejich týmy na cestě k úspěchu. V rámci jednotlivých dílů ukázat celý životní cyklus startupů od akcelerátorů přes angely a seed investory až po IPO.