Tomáš Posker je ředitel společnosti Oscar Senior, která vyvinula platformu pro vzdálenou péči využívanou hlavně zahraničními pečovatelskými službami a aplikaci pro rodiny, aby mohly snadno zůstat ve spojení s nejstaršími příbuznými, i když jsou od nich zrovna daleko. Jako ambasador organizace Aging2.0 se pak snaží problematiku stárnutí přibližovat široké veřejnosti a podněcovat diskuzi v odborných kruzích.

1 článků