Pavel Šiška je od roku 2013 vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se podstatnou část svého profesního života věnoval bankovnictví a pojišťovnictví. Před nástupem do Deloittu pracoval v IBM, v Commerzbank a BNP Dresdner Bank.

1 článků