Partner v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, kde se specializuje na právo duševního vlastnictví a autorskoprávní poradenství. Je odborníkem na oblast e-commerce – ať už se jedná o oblast IP, ochrany spotřebitele (včetně správních řízení s kontrolními orgány), ochrany osobních údajů nebo o marketingové právo a franchising. V rámci své praxe poskytuje poradenství jak začínajícím startupům, tak větším společnostem i mezinárodním korporacím. Ve výše uvedených oblastech také přednáší a publikuje odborné články.

1 článků