Dušan je spoluzakladatelem Portadi, služby pro správu přístupu do týmových webových aplikací a online účtů.

1 článků