Z polí rovnou do ulic. Český startup Agdata digitalizuje zemědělce a pouští se do měření kvality ovzduší v obcích

Trojice zakladatelů Agdata: Jiří Večeřa, Jiří Musil a Lukáš Musil

Foto: Agdata

Procházky Prahou jsou bezpochyby malebnou záležitostí, zvláště v těchto dnech bez obrovského návalu turistů. Z důvodu špatné kvality ovzduší však mohou představovat i určité zdravotní riziko, byť si to většina z nás asi ani nepřipouští. Tento problém se bohužel netýká pouze našeho hlavního města. Kolísavá kvalita ovzduší trápí i celou řadu dalších obcí v Česku. Pomocnou ruku v podobě možnosti měření intenzity znečištění ovzduší jim chce podat česká společnost Agdata.

Znečištění ovzduší ve městech nejčastěji způsobuje lokální průmyslová činnost, vytápění domácností a také silný provoz. Konkrétně Česká republika se nejvíce potýká se znečištěním způsobeným prachovými částicemi, uvolňovanými do ovzduší při vytápění tuhými palivy, činností elektráren a silným automobilovým provozem, který částečky prachu dále víří.

Na základě zjištění projektu Clear Air For Europe by měla Praha být z 30 měřených evropských metropolí dokonce tím nejvíce znečištěným městem prachovými částicemi. Ty člověk není mnohdy schopen svými smysly zaznamenat, což navyšuje jejich nebezpečnost. Jejich intenzitu je proto nutné měřit technikou a právě takové měření znečištění na určených lokalitách nabízí český technologický startup Agdata.

agdata4

Instalace půdní sondy

Foto: Agdata

Své řešení, které až doposud nabízel pouze českým zemědělcům, by nyní chtěl poskytnout také obcím, přičemž v některých z nich již zahájil pilotní monitoring. Agdata City, jak je řešení optimalizované pro použití ve městech nazýváno, je schopné pomocí na místě nainstalovaných čidel sledovat úroveň znečištění ve vybraných lokalitách, a to nejen prachovými částicemi.

Sledovat lze také koncentrací molekul oxidu dusičitého, oxidu uhličitého, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, ozonu a kyslíku. K tomu je navíc v první fázi uvádění produktu na trh nabízena i meteostanice pro sledování počasí.

Teď nevětrejte

Sbíraná data mohou obce pravidelně monitorovat a nastavit si hraniční hodnoty, na jejichž překročení jsou následně upozorněni. Jedná se tedy o jakéhosi hlídače, který je schopen velmi rychle informovat, zda je kvalita ovzduší v ulicích v únosné míře, nebo je již zdraví nebezpečná. Tyto informace navíc nemusí sloužit jen vedení obce, ale mohou být dostupné každému, třeba prostřednictvím obecního webu.

agdata3

Meteostanice posílá data přímo do mobilní aplikace

Foto: Agdata

Příkladem využití tohoto systému v praxi jsou brněnské Popůvky, které se nacházejí nedaleko dálnice D1. Jak zde senzory pomáhají, vysvětluje jejich starostka Miluše Červená.

„V těsné blízkosti této dálnice máme postavenou školu i školku, proto jsme uvítali nabídku Agdata City na možnost měření kvality ovzduší v naší obci. V současné době máme v obci umístěna tři čidla, která nám umožní sledovat stav ovzduší. Můžeme tak operativně komunikovat s vedením školy a školky, kdy není vhodné větrat, nebo pobývat venku,“ říká starostka Popůvek.

Technologie pro farmáře

Projekt bratří Musilů a Jiřího Večery vznikl v roce 2016 a za tu dobu se vyvinul v komplexní systém pro řízení zemědělských podniků. Stejně jako v řešení pro města, tak také u systémů pro zemědělce se farmáři spoléhají na senzory, půdní sondy a čipy, které je zásobují důležitými daty. Z nich lze následně vyčíst, jak se daří polnostem a predikovat vývoj úrody. V roce 2018 celý projekt zaujal i investiční fond Pale Fire Capital, který do něj investoval částku ve výši 4,8 milionu korun.

virtual-lab

Přečtěte si takéJe to na zkoušku, ale vaše tělo vám neuvěří. Virtuální realita má šanci usadit se a posunout české zdravotnictví

Systém Agdata City již používá také obec Petrovice u Karviné. Ta se nachází v jednom z nejhůře postižených regionů znečištěným ovzduším v České republice, a proto je zde monitoring velice důležitý.

„Čidla jsou umístěna ve třech částech obce, ve kterých se nachází naše školní a předškolní zařízení. Těmto institucím tak umožníme získat důležité informace o momentálním stavu ovzduší tak, aby mohly bezpečně realizovat své venkovní aktivity s dětmi,“ uvádí příklad využití systému starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik, který vyzdvihuje i dostupnost řešení proti jiným produktům na trhu.

agdata1

Po polích chce Agdata přinést systémy měření i do obcí

Foto: Agdata

Rychlé informování občanů se nabízí například prostřednictvím různých forem chytré obecní komunikace. „Propojením s těmito systémy mohou zástupci měst a obcí okamžitě informovat obyvatele a firmy v konkrétních lokalitách. Dlouhodobé měření jim zároveň poskytne důležitý nástroj pro silnější vyjednávací pozici v případě sporů s lokálními znečišťovateli,“ uvádí další výhodu systému Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata.

V této chvíli již nic nebrání tomu, aby starostové, kteří mají o systém od Agdata zájem, začali s objednávkami. Systém je nabízen jako služba, za kterou se platí měsíčně okolo 4 tisíc korun. V ceně je zahrnut přístup k datům, jejich skladování, API a také veškerý servis.

perspektiv-gopay-min

Přečtěte si takéPlně se opřít do udržitelnosti. Studio Perspektiv postaví pro GoPay jednu z největších dřevostaveb v Česku

„Při pohovorech se se starosty radíme, abychom jim mohli systém ‚ušít na míru‘ a obce využily ty senzory, které opravdu potřebují. Samotní starostové nemusí být školeni v tom, jak s meteostanicemi či senzory nakládat, protože se o nic nemusí starat. Veškerou instalaci či úpravy provádí přímo Agdata. K samotným výstupům a nakládání daty máme zřízené webináře, ve kterých se snažíme zodpovědné osoby vzdělávat a poskytnout jim co největší informační servis,“ vysvětluje Jiří Musil, ředitel společnosti.

Na měření znečištění ovzduší a sledování počasí není potenciál Agdata City ani zdaleka vyčerpán. Společnost by se svou technikou chtěla v budoucnu monitorovat kvalitu městské zeleně, teplotu v ulicích či zajišťovat efektivitu městských služeb, například monitoringem spotřeby paliva u vozů MHD.

Fanoušek projektů Elona Muska a všeho, co dělá z budoucnosti současnost. Milovník historie, dobrého humoru, kostkovaných flanelek a soli ve vlasech.