Egyptská královna ve 3D. Přísně střežená busta starověké Nefertiti unikla v digitální podobě z muzea

Krásou královny Nefertiti se nyní může kochat celý svět

Foto: Cosmo Wenman

V útrobách Egyptského muzea v Berlíně dřímá busta, která svou krásou a jedinečností patří mezi vůbec nejvzácnější archeologické nálezy, jaké jsme v moderní éře učinili. Tvář přísně střežené busty náleží krásné královně Nefertiti, kterou si až doposud mohli pečlivě prohlédnout pouze návštěvníci muzea. To už ale nově neplatí.

Díky technologii 3D skenování a zarputilosti jednoho muže, můžeme obdivovat krásnou Nefertiti odkudkoliv na světě.

Kdy přesně se Nefertiti narodila a jaký byl její původ, není zcela jasné. Historici však s přesností ví, že se jednalo o významnou manželku faraona žijícího ve čtrnáctém století před naším letopočtem, tedy v jednom z nejbohatších období celé historie starověkého Egypta. Královna Nilu Nefertiti se do historie navždy zapsala coby krásná panovnice, jejíž jméno se dokonce stalo symbolem krásy v hieroglyfickém písmu.

nefertitit3

Originální sken busty měl být proveden již před několika lety

Foto: Cosmo Wenman

Krásu její tváře měla navždy zaznamenat busta vytvořená v roce 1350 př. n. l. sochařem Thutmosem. Jeho dílo bylo objeveno o více než 3 tisíciletí později archeology Německé orientální společnosti během vykopávek v Amarně. Objevitelé se souhlasem Egyptské vlády převezli bustu do Německa, kde dnes představuje jeden z hlavních klenotů Egyptského muzea v Berlíně, na který se pravidelně přijde podívat až milion návštěvníků ročně.

Busta byla od počátku své expozice velice přísně střežena. Přidělena ji byla vlastní místnost a je přísně zakázáno pořizovat fotografie busty nebo ji natáčet. Tato pravidla se vztahují na celou řadu výjimečných artefaktů a uměleckých děl uložených v muzeích po celém světě.

blackwidow

Přečtěte si takéMarvel otevírá další fázi svého superhrdinského světa. Podívejte se na první trailer k filmu Black Widow

Naštěstí během posledních 10 let řada institucí, které tato díla vlastní, provádí jejich detailní 3D skenování. Vytvořené skeny některé z institucí pak zveřejňují online a umožňují tím prohlídku díla do posledního detailu.

nefertitit5

Detailní pohled na zadní část busty

Foto: Cosmo Wenman

K takovému naskenování mělo dojít i u busty královny Nefertiti v únoru roku 2016. Na svědomí jej však nemělo Egyptské muzeum, ale dvojice umělců, kteří údajně oskenovali bustu tajně. Cosmo Wenman, umělecký a designový konzultant a odborník na 3D design a 3D skenování, však později odhalil, že k žádnému tajnému skenování busty nedošlo. Dvojice k němu totiž neměla potřebné vybavení a jediné, co udělala, bylo hacknutí serverů muzea a odcizení oficiálních 3D skenů, které již dříve vytvořilo samo muzeum.

Královna ve 3D

Celá tato „fingovaná loupež“ začala vyvolávat otázky, proč muzeum nezveřejní 3D skeny oficiálně, a již zmíněný Wenman začal vést snahu o to, aby tak skutečně učinilo. Busta je totiž již od 30. let minulého století žhavým předmětem debat, které se týkají snah o navracení významných archeologických nálezů roztroušených po celé Evropě zpět do Egypta.

nefertiti3

Díky moderní technologii je možné prohlédnou bustu do posledního detailu

Foto: Cosmo Wenman

Busta Nefertiti měla být původně navrácena již během vlády Adolfa Hitlera, kterému však uhranula natolik, že její vydání nakonec zamítl. I přes veškeré snahy egyptských úřadů se postoj Pruské nadace kulturního dědictví (SPK), která muzeum provozuje, dodnes nezměnil a busta i proto nadále zůstává jedním z významných symbolů celého Berlína.

Cosmo Wenman ovšem využil německých zákonů, které poskytují bezpodmínečné právo na přístup k oficiálním informacím od federálních agentur. A tento zákon se vztahuje i na elektronické záznamy, kresby, grafiku, plány a zvukové či obrazové záznamy. Po třech letech přetahování nakonec Pruská nadace kulturního dědictví povolila a Wenmanovi zaslala USB disk s kompletními záznamy 3D skenování Nefertiti.

Navíc spodní stranu oskenované busty opatřila licencí Creative Commons Attribution, NonCom Commercial, Share-Alike. Na jejím základě lze skeny kopírovat, distribuovat a upravovat, ale nelze je používat pro komerční účely.

nefertitit6

Text s licencí na spodní straně busty

Foto: Cosmo Wenman

Wenman ovšem pro Hyperallergic poznamenal: „Není mi jasné, u kterých prvků digitální kopie busty Nefertiti si SPK myslí, že má nárok na autorská práva. Původní artefakt je jasně veřejně přístupný a autorská práva na kopii tak nedávají smysl.“

I proto se Wenman rozhodl zveřejnit zaslaný materiál na svých stránkách. Každý její návštěvník si tedy může prohlédnout detailní 3D sken 47 centimetrů vysoké busty vyrobené z malovaného vápence, kterou její autor Thutmos nikdy nedokončil. Dokonale zachovaná jemná tvář Nefertiti tedy již není žádným tajemstvím a její krásu můžete obdivovat v každém detailu i bez cesty do Berlína.

nefertitit4

Nefertiti patří mezi hrstku starověkých panovnic, u kterých známe jejich tvář

Foto: Cosmo Wenman

Fanoušek projektů Elona Muska a všeho, co dělá z budoucnosti současnost. Milovník historie, dobrého humoru, kostkovaných flanelek a soli ve vlasech.