Brněnský startup Geo Applications založený českými vědci získává investici ve výši 11 milionů Kč

Brněnský startup Geo Applications, který na základě vlastní výpočetní metody DMT (Density Mapping Technology) pomáhá zefektivnit a zlevnit hledání nerostného bohatství, zejména ropy a plynu, oznamuje velkou novinku. Startup, za kterým stojí prof. Ing. Viliam Vatrt, DrCs (na fotce nahoře) – držitel ocenění Česká hlava a autor světově uznávané konstanty W0 používající se k určování nadmořské výšky, totiž získává investici ve výši 11 milionů Kč.

Tu startupu poskytuje český startupový inkubátor UP21 a venture kapitálová firma Opifer, která se zaměřuje na inovace v IT a na trhu biotech.

„Líbí se nám revoluční potenciál technologie Geo Applications. Metoda je dnes připravená pro využití při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu na offshore (na mořích). Po dokončení vývoje DMT na onshore (pevnině) může pomoci i ve vyhledávání vodních zdrojů a jiných surovin,“ prozrazují Petr Heyduk, partner v investiční společnosti Opifer.

Ředitel úseku exploration v Geo Applications Marek Goldbach k investici dodává:

„Věříme, že máme velkou šanci se díky unikátní technologii výpočtu, která využívá satelitních dat, prosadit v celosvětovém měřítku.“

geo1

DMT aneb jak to celé funguje

Data DMT, která Geo Applications používá, mají základy právě v konstantě W0 profesora Vatrta, která je součástí souboru astronomických konstant, společně například s rychlostí světla nebo gravitační konstanty. Tato konstanta je v rámci metody DMT doplněna o další data. Výsledkem je mapa hustotních anomálií podloží. Právě na základě těchto hustotních anomálií dokáže tým geologů pod vedením Marka Goldbacha a Ľuboše Sokola hodnotit ložiskový potenciál zkoumaných oblastí. Pomocí dat DMT je navíc možné odvozovat přítomnost nerostného bohatství nejen pod povrchem Země, ale také na jiných planetách.

„Současné náklady na průzkumy a testovací vrty při hledání ložisek nerostného bohatství jsou astronomické. Metodologie Geo Applications značným způsobem zvýší pravděpodobnost jejich hledání, a to doslova od stolu. Výsledkem bude více úspěšných vrtů, které stojí desítky milionů korun, a značné snížení nákladů pro těžební společnosti. Tým kolem profesora Vatrta je složený ze špičkových vědců a naším posláním bude společně s Opiferem zajistit komerční úspěch celého projektu,“ říká Vítek Šubert, CEO startupového inkubátoru UP21.

geo-m

Zakladatel CzechCrunche, fanoušek technologií, cestování a architektury.